TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

zawod

Russiýa we Wengriýa bilelikde uçar öndürer

Russiýanyň “Ilýuşin” kompaniýasy we Wengriýanyň awiasiýa inženerçiligi döwrebaplaşdyrylan “Il-103” atly uçaryny döretmek we köpçülikleýin önümçiligine başlamak barada şertnama baglaşdylar. Russiýa Federasiýasynyň Söwda we senagat ministrliginiň...

Ýaponiýa Ýewropada elektrik hereketlendirijilerini öndürer

Ata Watan Eserleri
Elektroawtoulaglar üçin hereketlendiriji öndürýän Ýaponiýanyň “Nidec” korporasiýasy, Hytaý döwletinde elektroawtoulaglar öndürýän zawody gurlandan soň, Serbiýa döwletinde täze zawodanyň taslamasyna 2 milliard dollar töweregi maýa goýum...

Ýagşylyklaryň sanawyny ýöretmäň!

vepa
Talyplar ýa-da okuwçylar bilen söhbetdeş bolanymda olar hemişe «Üstünligiň syry nämede? Üstünlige ýetmegiň ýazylmadyk düzgünleri haýsylar?» diýip sowal berýärler. Wah, bilýän-le, olar gyrasy nagyşlyja tabagyň...