TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Zara

Egin-eşik önümleriniň iň gymmatly markalary

Dünýäde marka baha bermek boýunça öňdebaryjy “Brand Finance” kompaniýasy özüniň her ýylky egin-eşik pudagyna degişli markalaryň “Apperal 50” atly sanawyny hödürledi. Bu sanawda esasy markalaryň...

Maksadaokgunly Esetler kimler

Ata Watan Eserleri
Esediň (Ýolbars 23.07—23.08) özüne bolan ynamy juda ýokary. Halaýan reňki — altyn. Üstünlik getirýän daşy — Hakyk. Sary gülleri halaýar. Ýolbarslar ynamly hereket edip, öňünde...

Zara, Lazerew we Nýuşa-şu gün agşam Awazada

vepa
Şu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky suw çüwdürimleri toplumynda birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan gala-konsert geçiriler. Konsertde türkmenistanly sungat ussatlary bilen bir hatarda daşary ýurtly...