TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

zähmet hem-de döredijilik işjeňliginiň

Türkmenistan-sagdynlygyň we bagtyýarlygyň mekany

Ata Watan Eserleri
Saglyk diňe her bir adam üçin däl, eýsem, tutuş jemgyýet üçin-de uly gymmatlykdyr, çünki, ol beden taýdan sagdynlygyň we güýç-kuwwatyň, zähmet hem-de döredijilik işjeňliginiň, umuman,...