TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

zähmet haky

“Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis”

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis diýip belläp geçti. Türkmenistanyň Prezidenti eden çykyşynda biziň baş maksadymyz, mähriban...