TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Ýylyň parlak ýyldyzy ” bäsleşigiñ ýeňijisi:

Sahnada täze opera: Gül yşkynda Bilbil saýrar

Ýurdumyzda her ýylda geçirilmegi däbe öwrülen Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde 24-nji iýunda Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly...