TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýylda 130 tonna ýüň ýüplügi öndürýän önümçilik hem-de Daşoguz pagta egirme fabriginde dörediljek nah we ýüň galyndylaryny

Dokma pudagy üçin möhüm karar

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe dokma senagaty pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de berkitmek, şeýle hem “Türkmenistanyň Dokma...