TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýyladyşhanalar

TSTB-niň agzalary ýyladyşhanalarda haýsy ösümlikleri ösdürip ýetirşdirýärler

Türkmen pomidorlarynyň eksporty her ýyl täze rekordlary goýýan bolsa-da,  ýurdumyzyň telekeçileri ýyladyşhanalarda diňe pomidor ösdürip ýetişdirmeýärler. Beýleki ekinleriň hasyllylygy köp bolmasa-da, ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň...