TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýüzde guraklygyň gijelewügiň dremeginiň sebäpleri

Ýüzde guraklygyň, gijelewügiň dremeginiň sebäpleri

Elimiziň, ýüzümiziň guramaklygy köpümizi birahat edýär. Köplenç hem, sowuk howalar sebäpli üşän bedenimizde guraklyk ýüze çykyp, bedeniň gyzarmagyna , gaşanmagyna hem getirip bilýär. Bedenimizde guraklyk,...