TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýüz ýygyrtlaryna näme sebäp bolýar?

Ýüz ýygyrtlaryna näme sebäp bolýar?

Ýygryklar deride garramagyň tebigy elementidir. Ýüzüň, boýnuň, eliň we bilegiň ýaly güne düşýän ýerlerde gyrmyzy bölekler has görnüklidir. Genetika deriniň gurluşyny we dokumasyny kesgitlän hem...