TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýüz keşbi tanamak

Geljegiň sanly tehnologiýalary

Öňki wagtlar adamlar telewizora tomaşa etmek we gazet okamakdan başga maglumat almagyň ýoluny bilmeýärdiler. Häzirki wagtda bolsa onuň görnüşleri köpelýär. Biz maglumatlaryň elýeterlilik eýýamynda ýaşaýarys....