TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýurgen Klopp

Ýylyň iň gowy oýunçysy kim bolar?

Halkara futbol federasiýasy (FIFA) tarapyndan 2020-nji ýylyň iň gowy oýunçysy adyna üç sany dalaşgär futbolçynyň atlary belli boldy. Bu barada FIFA guramasynyň resmi metbugat gullugy...

Klopp – ýylyň tälimçisi

“Liwerpulyň” baş tälimçisi Ýurgen Klopp Angliýanyň “Premýer ligasynyň” tälimçiler birleşigi (LMA) tarapyndan ýylyň tälimçisi diýlip saýlandy. 53 ýaşly nemes hünärmeni “Mançester Ýunaýtediň” ozalky meşhur tälimçisi...

Angliýanyň iň meşhur topary

“Liwerpul” Angliýanyň iň meşhur futbol topary hasaplandy. Ýurgen Kloppyň tälim berýän bu topary, futbola gyzyklanýan iňlis janköýerleriň 8,3 göterimi tarapyndan goldanyldy. Ikinji orundaky “Mançester Ýunaýted”...

“Liwerpul” türgenleşige başlady

Angliýanyň “Liwerpul” topary koronawirus keseli sebäpli uly arakesmeden soñra özüniñ türgenleşik işlerine başlady. 19-njy maýda, ýagny şu gün “Liwerpulyñ” tälimçileri we oýunçylary özleriniñ türgenleşik meýdançalarynda...

Ýurgen Klopp üçin Mane topary terk edip biler

Liga çempionyñ geçen ýyl çempiony bolan Liwerpul, özüniñ güýçli hüjümçisini ýitirip biler. 28 ýaşly Senegal milletli Sadio Mane öz toparyny çalşmak isleýändigini we häzirki wagtda...