TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýürek söýmegi dowam edýär

Ýürek söýmegi dowam edýär

                                                                     Garrap barýan kaka üçin gyzyndan mähirli zat bolmaz. Ewripid      Özüniň...