TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýurduň döredilmeginiň 73 ýyllygy mynasybetli Phenýan şäherinde ýary gije harby ýöriş geçirildi.

Ýary gije harby ýöriş geçirildi

Ata Watan Eserleri
Koreýa Halk Demokratik Respublikasy milli baýramy bolan ýurduň döredilen gününi belleýär. Ýurduň metbugatynyň habar bermegine görä, ýurduň döredilmeginiň 73 ýyllygy mynasybetli Phenýan şäherinde ýary gije...