TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde senagatlaşdyrylmak babatda alnyp barylýan giň gerimli işleriň netijesinde

Dokma pudagynyň üstünlikleri

Ata Watan Eserleri
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 11-nji fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda...

Dokma pudagynyň ösüşli menzilleri

Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde senagatlaşdyrylmak babatda alnyp barylýan giň gerimli işleriň netijesinde, dokma senagaty pudagyna goýulýan maýa goýumlar yzygiderli artdyrylýar. Şonuň hasabyna täze zawoddyr fabrikler gurlup, ulanmaga...