TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýurdumyzyň ykdysadyýetinde jemi içerki önümi öndürmek boýunça görkezijiler ýylyň başyndaky ýaly

2022-nji ýylyň ilkinji 2 aýynyň makro görkezijileri

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi. Onda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işler boýunça hasabatlar berildi. “Watan” habarlar...