TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýurdumyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň salgylary we telefon belgileri

Ýurdumyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň salgylary we telefon belgileri

Ýurdumyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň salgylaryny we telefon belgilerini siziň dykgatyňyza ýetirýäris.    Uniwersitetler ADY ÝERLEŞÝÄN ÝERI TELEFON BELGISI Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet  uniwersiteti Aşgabat ş.Türkmenbaşy...