Tag : ýurdumyzda köp çagaly maşgalalary ýa-da köp çagaly maşgalalary höweslendirmekden ybarat boldy.

JEMGYÝET

Türkmenistanda köp çagaly maşgalalara ýeňillik

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan “Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Kanuny gol çekdi. Bu kanunçylyk namasy ýerli metbugatda çap...