TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýurdumyza ýiti öýken sowuklama ýokanjynyň (koronawirus) aralaşmagynyň hem-de ýaýramagynyň öňüni almak babatda alnyp barylýan işlere seredildi.

Türkmenistan koronawirusyň “omikron” görnüşine garşy göreşi güýçlendirýär

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň Döwlet Howpsuzlyk geňeşiniň käbir agzalary bilen sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyza ýiti öýken sowuklama ýokanjynyň (koronawirus) aralaşmagynyň hem-de ýaýramagynyň...