TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ÝUNISEF

“Hollywood”-yň meşhur ýyldyzy barada film surata düşüriler

“Hollywood”-yň ýyldyz aktrisalarynyň biri Odri Hepbörniň ömür-döredijiligi barada film surata düşüriler. “Oskar” baýragynyň dalaşgäri italiýaly režissýor Luka Guadaninonyň režissýorlyk etjek kinosynda Hepbörniň keşbini Runi Mara...

ÝUNISEF konsultant gözleýär

Ata Watan Eserleri
ÝUNISEF-iň 75 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanda ÝUNISEF-iň alyp barýan işiniň taryhyny belläp geçmek üçin neşir we degişli metbugat önümlerini döretmek üçin konsultant işe almak göz öňünde tutulýar....

Türkmenistanyň BMG-ä agzalygyna 29 ýyl boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň BMG-niň agzalygyna kabul edilmeginiň 29 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasy: Parahatçylygy we ynanyşmagy gazanmagyň ugrunda hyzmatdaşlyk» atly halkara...

Türkmenistan-BMG: ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň agzalygyna kabul edilmeginiň 29 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasy: Parahatçylygy we ynanyşmagy gazanmagyň ugrunda hyzmatdaşlyk»...

ÝUNISEF-den iş mümkinçilikleri

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy boş iş orunlary barada bildiriş çap etdi. Guramanyň Türkmenistandaky wekilhanasy üçin işgär gözlenilýär. Şol bildirişde “COVID 19”...

Täze ýylyň ilkinji güni 370 müň bäbek dünýä indi

2021-nji ýylda tutuş dünýäde 140 million çaga dünýä iner. Olaryň ömrüniň ortaça dowamlylygynyň 84 ýyl boljakdygy çaklanylýar. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy (ÝUNISEF)...

Türkmenistan — BMG: täze ylalaşyklar gazanyldy

Paýtagtymyzda resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. Munuň özi Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň (BMGÖM) hem-de ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň bilelikdäki täze taslamalaryna...

Neutrality is inextricably linked to peace and development

Baş Redaktor
On behalf of the United Nations Children’s Fund in Turkmenistan, I would like to wholeheartedly congratulate the Government, people and children of Turkmenistan on the...

Gurşun zäherlenmesiniň öňüni alyş halkara hepdeligi

2020-nji ýylyň 25-31-nji oktýabry gurşun zäherlenmesiniň öňüni alyş halkara hepdeligii bellenilip geçilýär. Bu barada ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky edarasynyň sosial mediýa torunda hem bellenilip geçilýär. Gurşun adam...

ÝUNISEF: 520 million sanjym iňňesini ätiýaçlandyrar

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy (ÝUNISEF) koronawirus sanjymy üçin 520 million sanjym iňňesini (şpris) ätiýaçlandyrjakdygy habar berdi. ÝUNISEF tarapyndan berlen beýanatda guramanyň koronawirus sanjymynyň çalt,...