TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgand

Türkmen diplomatlarynyň gününe bagyşlanan maslahat

Ata Watan Eserleri
Her ýyl ýurdumyzda 18-nji fewralda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni giňden bellenilýär.  Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň bellenýän “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanayşmagyň Watany” ýylynda  hem...

Türkmen diplomatlarynyň baýramçylygy bellener

Her ýyl ýurdumyzda 18-nji fewralda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni giňden bellenilýär. Şu ýyl hem bu baýramçylyk güni mynasybetli «Türkmenistanyň diplomatiýasy – onuň taryhy, häzirki döwri,...