TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ÝUNFPA

Halkara gurama maslahatçy gözleýär

Baş Redaktor
Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (ÝUNFPA) Türkmenistandaky wekilhanasy işgär gözleýär. Wekilhananyň resmi internet sahypasynda ýaýradylan habarnama görä, gender deňligi bilen baglanyşyklykda köp pudakly göreşmekde ulanyljak...