TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ÝUNESKO-nyň

Akyl-paýhas bäsleşiginiň final oýny geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň final oýny geçirildi. Oýnuň baş...

21-nji fewral halkara ene dili güni

Ata Watan Eserleri
Dil milletiň ruhy hazynasy hasaplanýar. Her bir milletiň beýleki halklardan tapawutlandyrýan aýratynlygy onuň ene dilidir. Halkara ene dili güni ÝUNESKO-nyň Baş konferensiýasynyň karary esasynda 1999-njy...

Türkmenistan sport ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Baş Redaktor
Ministrler Kabinetiniň nobatdaky sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde sport ulgamynda ýurdumyzyň alyp barýan hyzmatdaşlygy barada hasabat berildi. Hasabatlardan görnüşi ýaly, Türkmenistan gysga wagtda halkara sport hyzmatdaşlygynyň...