TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýujin Barri hyzmatdaşlary

Dubaý bir gezeklik plastik gaplardan ýüz öwrer

vepa
Tutuş dünýäde her ýyl 300 million tonnadan gowrak plastik gap-gaçlar öndürilýär. Tebigat üçin howply bolan bu galyndylara garşy göreşmek üçin plastik önümleri ulanmagy çäklendirmek zerurdyr....