TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«YouTube» sanjyma garşy wideogörnüşleri düzüminden aýrar

«YouTube» sanjyma garşy wideogörnüşleri düzüminden aýrar

«YouTube» wideoplatformasy BSGG-den degişli rugsatnamany alan waksinalaryň garşysyna paýlaşylýan wideogörnüşleri aýyrjakdygyny mälim etdi. Aýryljak wideogörnüşleriň arasynda waksinalaryň dürli keselllere sebäp bolup biljekdigini delillendirmäge çalyşýan görnüşler...