TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýöne mundan beýläk

“Gözi ýaşartmaýan” ilkinji sogan

Ata Watan Eserleri
Sogan diýlende, ilkinji bolup aňyndan “gözýaş” emele gelýär. Belki, sogan dogramak tagam taýýalamagyň iň pikirlendirýän taraplarynyň biri bolup durýar. Sogan dogranyňda, gözüň ýaşarmazlygy üçin dürli...