TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýokumly belok poroşogy öndürmegi başardylar. Gözlegçiler “howadan iýmit öndürýändiklerini” aýdýarlar.

Howadan iýmit öndürdiler

Ata Watan Eserleri
Finlýandiýanyň alymlary diňe howa we suw ulanyp, ýokumly belok poroşogy öndürmegi başardylar. Gözlegçiler “howadan iýmit öndürýändiklerini” aýdýarlar. Bu täze madda geljekde adamzadyň iýmit zerurlyklaryny kanagatlandyryp...