TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegi 12-nji iýul — 27-nji awgust günlerinde guramak tabşyryldy.

Türkmenistanda täze bakalawr ugurlary açyldy

Ata Watan Eserleri
Paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň welaýat merkezlerinde orta hünär we ýokary okuw mekdeplerinde okamaga isleg bildirýänlerden resminamalar kabul edilip başlandy. Ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa...