TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýokary okuw mekdepleriniň arasynda bäsleşikler geçirilýär.

Ýurdumyzyň talyplarynyň arasynda ders bäsleşikleri geçiriler

Ýurdumyzyň Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 26 ýyllygyna bagyşlanyp, ýokary okuw mekdepleriniň arasynda ders bäsleşikler geçirilýär. Birnäçe dersler boýunça olimpiadalar Halkara...