TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýokary okuw mekdepler

Ýokary okuw mekdepleri: Jemleýji döwlet synaglarynyň Düzgünnamasy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde jemleýji döwlet synagy hakynda Düzgünnamany tassyklandy. Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2021-nji ýylyň 19-njy noýabrynda çykaran 286 belgili buýrugy bilen...

Hytaýda «uçýan» otly synag edilýär

Hytaýda ýer bilen galtaşmazdan, magnit ýassygy arkaly hereket edýän otlularyň synagyna başlandy. Bu taslama Şanhaýdaky «CRRC Qingdao Sifang Co” kompaniýasy tarapyndan amala aşyrylýar. “Sinhua” habarlar...

Bilim ulgamynyň kanunçylyk binýady

Ata Watan Eserleri
    Türkmenistanyn Prezidenti     Gurbanguly Berdimuhamedow:  -Ösüş ýoly bilen näçe öňe gitdigimizçe, bilim ulgamynda özgertmeleri şonça-da çalt dowam etmelidigine göz ýetirýäris.      ...

Bahçeşehir uniwersiteti türkmen talyplaryna garaşýar

vepa
“Stambulyň ýüregi” diýen şygara mynasyp bolan ýokary okuw mekdepleriniň biri Bahçeşehir uniwersitetidir (BAU). Stambulyň Beşiktaş etrabynda bogazyň kenarynda ýerleşýän bilim ojagynyň esasy binasy Günüň dogýan...