TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýokary hilli gurluşyklar alnyp barylýar.

Bilim bermeklikde halypalaryň tutýan orny

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň bilim baradaky alyp barýan syýasaty hem innowasion häsiýetlidir. Bu döwürde Türkmenistanda ykdysady taýdan has kuwwatlanyp, il-ýurt ähmiýetli, ýokary hilli gurluşyklar alnyp barylýar. Paýtagtymyzda,...