TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow

Türkmenistanyň wekiliýeti Peterburg halkara ykdysady forumyna gatnaşýar

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, Türkmenistanyň wekiliýeti 24-nji Peterburg halkara ykdysady forumynyň işine gatnaşýar. Russiýanyň iri şäheri bolan Sankt-Peterburg şäherinde geçirilýän halkara ykdysady forumyň çäklerinde Sankt-Peterburg...

Türkmenistan Russiýanyň sebitleri bilen hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirýär

23-nji maýda türkmen paýtagtynda Türkmenistana sapar bilen gelen Sankt-Peterburgyň Daşary aragatnaşyklar Komitetiniň başlygy Ý.Grigorýew we «Wozroždeniýe» Taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň» ýolbaşçysy I.Bukato bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşyga...

S.Berdimuhamedow Russiýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Tatarystan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinde Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow Russiýanyň Hökümetiň Başlygy Mihail Mişustin...

Türkmenistan Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinde Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisi geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow hormatly myhman...

Serdar Berdimuhamedow täze wezipä saýlandy

Ata Watan Eserleri
Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisi geçirildi. Her ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramynyň öňüsyrasynda geçirilýän bu maslahata ýurdumyzyň hökümet agzalary, atşynaslar,...