TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýokanç keselleriň öňüni almak

Türkmenistan “EpiWakKorona” sanjymyny bellige alan ilkinji ýurt

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň “Wektor” atly wirologiýa we biotehnologiýa döwlet ylmy merkezi tarapyndan işlenip düzülen ikinji rus sanjymy bolan “EpiWakKorona” sanjymynyň Türkmenistanda bellige almak işi amala aşyryldy. Bu...

Türkmenistanda Täze ýyl baýramçylygyny bellemegiň şertleri

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen çäklendiriji çäreleriň çäginde Täze 2021-nji ýyly belläp geçmek meýilleşdirýär. Bu barada “orient.tm” internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Habarda bellenilip...

Türkmenistanda hyzmat we iýmit kärhanalarynyň işi çäklendirilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda ýokanç keselleriň öňüni almak üçin birnäçe täze çäklendirmeler girizilýär. Hususan-da, köp adamly ýerlerde indi 2 metr howpsuz aralygy saklamak göz öňünde tutulýar. Bu barada...