TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýokanç keseller

Epidemiýa : öňüni alyş sanjymlar

Baş Redaktor
Epidemiýa görkezijileri boýunça öňüni alyş sanjymlary geçirilýän ýokanç keselleriň sanawyny tassyklandy. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2022-nji ýylyň 17-nji martynda çykaran 106 belgili...

Türkmenistan: “Sputnik V” synag edilýär, «EpiWakKorona» öwrenilýär

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda ýokanç keselleriň öňüni almak babatda degişli işler alnyp barylýar. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy...