TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ylym we medeniýet boýunça ýöriteleşdirilen edarasy

Sport saglygymyzyň girewidir

Türkmenistanyň Prezidentiniň halkara giňişliginde sport ulgamynda alyp barýan syýasatyny we başlangyçlaryny öňe sürmek üçin, şeýle-de bu ugra degişli ýurduň jogapkär edaralarynyň we diplomatik wekilhanalarynyň işini...