TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ylmy

Lukmançylyk uniwersitetinde “Açyk gapylar” güni

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti 2021 — 2022-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlary şu ýylyň 3-nji maýynda geçiriljek «Açyk gapylar» gününe çagyrýar....

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda “Açyk gapylar” güni

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary institut bilen tanyşdyrmak maksadyndan ugur alyp, «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. Bu...

Koronawirus pandemiýasy haçan tamamlanýar?

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropadaky ýolbaşçysy Hans Klýuge, Germaniýanyň “Die Welt” neşirine beren interwýusynda dünýäde pandemiýanyň tamamlanjak senesini yglan etdi. “2021-nji ýyl ýene-de “Covid-19”...

Aşgabatda däne ýa-da suwulygy saklamak üçin niýetlenen parfiýa humlary tapyldy

Baş Redaktor
Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Aşgabat şäheriniň gündogar böleginde gadymy döwre degişli küýzegärçilik önümleri ýüze çykarylandygy habar berildi. Bu çägi içgin öwrenmegiň netijesinde, Türkmenistanyň Taryhy we...

Seulda Türkmen-Koreý hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi

vepa
2019-njy ýylyň 22-nji fewralynda Koreýa Respublikasynyň paýtagty Seul şäherinde söwda, ykdysady, ylmy, we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen–koreý toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi....