TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ylmy barlag

Açyk gapylar: Döwlet energetika instituty

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty 2021-2022-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 24-nji aprelinde we 15-nji maýynda sagat 15:00-da «AÇYK...

Açyk Gapylar: Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty şu ýylyň 24-nji aprelinde we 15-nji maýynda sagat 15:00-da 2021 — 2022-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa...

Açyk gapylar : Türkmen milli dünýä dilleri instituty

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty 2021—2022-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 23-nji aprelinde we 5-nji...

Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty “Açyk Gapylar” gününe çagyrýar

Ata Watan Eserleri
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlary şu ýylyň 24-nji aprelinde we 15-nji maýynda geçiriljek «AÇYK GAPYLAR» gününe...

Kitaplar – uly miras

Mazmuny Türkmen halky hemişe kitaby uly miras hem tapylgysyz baýlyk ornunda görüpdir. Türkmenistanyň Milli Medeniyet “Miras” merkezi geçmişden galan ata –babalarymyzyň kitap mirasyny ýene türkmenleriň...

“Açyk gapylar” gününe çagyryş

vepa
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty 2019-njy ýylyň 27-nji aprelinde we 11-nji maýynda sagat 15.00-da 2019 — 2020-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlar...