TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Yklymyň uly bölegini öz içine alýan buz gatlagynyň aşagynda işleýän alymlar 200 metr çuňlukda 77-den gowrak görnüşi tapandyklaryny habar berdiler.

Alymlar Antarktidanyň aşagynda täze durmuşy tapdylar

Ata Watan Eserleri
98 göterim buz bilen örtülen Antarktidada täze durmuş ýüze çykaryldy. Yklymyň uly bölegini öz içine alýan buz gatlagynyň aşagynda ylmy-barlag işlerini geçiren alymlar 200 metr...