TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ykdysadyýetiň döwlete dahylly bolmadyk bölegini ösdürmek

Türkmenistanyň Prezidenti telekeçileriň sergisine baryp gördi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanyp, geçirilen sergide bolup, ýurdumyzyň işewür düzümleriniň öndürýän önümleri, senagat harytlary...