TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy

Hadi Süleýmanpur: Türkmenistanyň başlyklygynda YHG-niň işi has-da ilerlär

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Hadi Süleýmanpurdan hormatly Prezidentimize hat gelip gowuşdy. Sebitiň abraýly guramasynyň ýolbaşçysy öz hatynda hormatly Prezidentimizi Türkmenistanyň 2021-nji ýylda YHG-niň täze...

Hormatly Prezidentimiz EKO-nyň Sammitine gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň çakylygy boýunça Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (EKO) göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen XIV Sammitiniň işine gatnaşdy. Dünýäde...

YHG-niň 14-nji sammiti onlaýn geçirildi

Türkiýe Respublikasynyň gurnamagynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji ýokary derejedäki sammiti geçirildi. Bu barada Türkiýäniň Prezidentiniň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. “COVID-19-dan soňky döwürde sebitleýin ykdysady...

Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy halkara hyzmatdaşlygynda

Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy (YHG) – sebitleýin hökümetara ykdysady guramasy bolup, 1985-nji ýylda  döredildi.  Eýran Yslam Respublikasy, Pakistan hem-de Türkiýe Respublikasy guramany esaslandyryjy döwletlerdir. 1992-nji ýylda...

Türkmenistan Ykdysady Hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklyk eder

Türkmenistan döwletimiz şu ýyl Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna başlyklyk eder. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde bellenilip geçildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly,...

Türkiýäniň Prezidenti milli Liderimizi YHG-niň sammitine çagyrdy

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa hat iberdi. Şol hatynda dostlukly ýurduň döwlet Baştutany milli Liderimizi 2021-nji ýylyň 4-nji martynda onlaýn...

Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna badalga berildi

Şu gün hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 2021-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edildi. Şonuň netijesinde,...

YHG-niň Baş sekretary bilen onlaýn duşuşyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) Baş sekretary Hadi Soleýmanpur bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar Ykdysady hyzmatdaşlyk...

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy : Wideokonferensiýa Mejlisi

Dr.Döwran Orazgylyjov
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň gatnaşyjy-döwletleriniň Söwda-senagat edaralarynyň wekilleriniň nobatdan daşary duşuşygy geçirildi. Mejlis wideokonferensiýa görnüşinde geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy ýolbaşçylyk etdi. Mejlise gatnaşyjylary...

Bitaraplyk hyzmatdaşlygyň ygtybarly ýoly

Hormatly Prezidentimizıň parasatly ýolbaşçylygynda alnyp barylýan hemişelik bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýanyň netijesinde Türkmenistan halkara gatnaşyklarynyň ulgamynda barha täsirli orna eýe bolýar, abraýy dünýäde...