TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýiti öýken sowuklama keseli

Öň girizilen käbir çäklendirmeleri aýyrmak

Baş Redaktor
Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň göçme mejlisinde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, kabul eden «Saglyk» döwlet maksatnamamyza laýyklykda, ýurdumyzyň saglygy goraýyş...

Türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardan getirilmegi dowam edýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Hökümeti ýiti öýken sowuklama keseli bilen baglanyşykly emele gelen çäklendirmeler sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlarymyz yzygiderli ýurdumyza getirilýär. Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkiýeden,...

Ähli sport bäsleşikleri ýatyryldy

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň ýaşlar we sport ministri Mehmet Muharrem Kasapogly ýiti öýken sowuklama keseliniň ýaýramagy bilen baglanyşykly futbol, basketbol, woleýbol we gandbol boýunça ähli ýaryşlaryň yza süýşürilendigini ...