TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýiten enjamlary tapmaga kömek edýän “AirTag” atly enjamy

“Apple”-iň täze önümleri: iň güýçli planşet

Dünýä belli “Apple” kompaniýasy özüniň täze önümlerini halk köpçüligine tanyşdyrdy. Tanyşdyrylyş dabarasynda dürli reňkdäki “iMac”, ýanynda göterilýän telefonlaryň aýratynlyklayrny özünde jemleýän hem-de planşetleriň arasynda iň...