TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ÝHHG Aşgabatdaky merkeziniň Başlygy Natalýa Drozd bilen bir hatarda Türkiýäniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral

Türkmenistan ýokanç kesellere garşy göreşmek meýilnamasyny kabul etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň ýokanç kesellere garşy göreşmek baradaky meýilnamasynynyň kabul edilmegine bagyşlanyp metbugat brifingi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler...