TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýewropanyň iň owadan şäherçeleri

Ýewropanyň iň owadan şäherçeleri

Ýewropanyň iň owadan şäherleriniň syýahat sanawyňyzdadygyna ynanýarys. Şeýle-de bolsa, Ýewropanyň ajaýyp şäherleri ýaly kiçi şäherçeleri hem binagärçiligi, taryhy we medeniýeti bilen görmäge mynasypdyr. Ine aşakdakylar...