TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýewropada garpyz XI-XII

3-nji awgust – Garpyz güni

Ata Watan Eserleri
3-nji awgustda dünýäniň dürli ýurtlary ýakymly baýram – Garpyz gününi belleýärler. Bu baýramçylyk öz gözbaşyny ABŞ-dan alyp gaýdýar. Bu ýurtda 3-nji awgust – Milli garpyz...