TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýewropa ýurtlarynda koronawirus ýokanjyna garşy girizilen çäklendirmeler ýuwaş-ýuwaşdan aýrylyp başlandy. Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherindäki “Disneýland” güýmenje seýilgähi 7

Ýewropa çäklendirmeleri ýatyryp başlady

Ýewropa ýurtlarynda koronawirus ýokanjyna garşy girizilen çäklendirmeler ýuwaş-ýuwaşdan aýrylyp başlandy. Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherindäki “Disneýland” güýmenje seýilgähi 7,5 aýdan soňra täzeden işläp başlady. “Disneýland” seýilgahinde...