TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýewropa Parlamentiniň başlygy Dawid-Mariýa Sassoli Italiýada aradan çykdy. Bu barada syýasatçynyň metbugat sekretary Roberto Kuillo mälim etdi.

Ýewropa Parlamentiniň başlygy aradan çykdy

Ýewropa Parlamentiniň başlygy Dawid-Mariýa Sassoli Italiýada aradan çykdy. Bu barada syýasatçynyň metbugat sekretary Roberto Kuillo mälim etdi. -Dawid Sassoli 11-nji ýanwarda aradan çykdy” diýip, Kuilo...