TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýewropa ligasy

Gysgaça futbol täzelikleri

Ispaniýanyň “Real Madrid” futbol toparynyň dünýä belli horwatiýaly ýarymgoragçysy Luka Modriç ýene-de bir ýyl toparda galar. Modriçyň häzirki wagtdaky şertnamasy geljek tomusda tamamlanýar. Futbolçy we...

Ýewropa ligasynda 1/8 tapgyryň bijeleri çekildi

UEFA-nyň Ýewropa ligasynda 1/16 tapgyrynyň jogap duşuşyklary tamamlandy. Ýewro kuboklara gatnaşan Russiýanyň ýeke-täk “Krasnodar” topary hem iki duşuşykda ýeňişe sezewar bolup, özüniň ýewroturyny tamamlady. Şu...

Rus we gazak toparlary Gurban Berdiýew bilen gyzyklanýar

Moskwa şäheriniň «Dinamo», Almaty şäheriniň «Kaýrat» futbol toparlary şu günler türkmenistanly tälimçi Gurban Berdiýewiň hyzmatlary bilen gyzyklanýar. Toparlaryň ikisi hem ildeşimizi baş tälimçi wezipesinde görmek...

Oýunyň eminleri yglan edildi

Iňlis emini Entoni Teýlor 24-nji sentýabry, penşenbe güninde Wengriýanyň paýtagt şäheri Budapeştde geçiriljek “Bawariýa” bilen “Sewilýanyň” arasyndaky “UEFA Super kubogy” ugrundaky duşuşyga eminlik eder. UEFA-nyň...

Banega “Sewilýa” topary bilen hoşlaşdy

Ispaniýanyň “Sewilýa” toparynyň ýarymgoragçysy Ewer Banega Ýewropa ligasynyň kubogyny gazanandan soňra topardan gidýändigini mälim etdi. “Bütin ömrümi geçiren toparymdan gidýärin, ýöne men bagtly. Öňümizde maksat...

“Sewilýa” – 6 gezek Ýewropa ligasynyň ýeňijisi

Ispaniýanyň “Sewilýa” topary Ýewropa ligasynyň kubogyny gazanmak ugrundaky ýaryşyň finalynda Italiýanyň “Inter” toparyny 3:2 hasabynda utup, bu kubogy 6-njy gezek eýeledi. 6 gezek Ýewropa ligasynyň...

Ýewropa ligasynyň finaly: “Sewilýa” – “Inter”

UEFA Ýewropa ligasynyň finalyndan oýnajak toparlar belli boldy. Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” toparyny 2:1 hasabynda utup, finala çykan Ispaniýanyň “Sewilýa” toparyndan soňra bu arzylyň ýaryşyň finalyna...

“Sewilýa” topary finalda

Ispaniýanyň “Sewilýa” topary Ýewropa ligasynyň ýarym final duşuşygynda Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” toparyny 2:1 hasabynda utup, bu kubogyň final duşuşygynda oýnamaga hukuk gazandy. Ýarym final duşuşygynda...

“Inter” we “Mançester Ýunaýted” ýarym finalda

Ýewropa Ligasynyň kubogyny almak ugrundaky ýaryş çärýek final duşuşyklary geçirildi. Şol duşuşyklarda Italiýanyň “Inter” topary Germaniýanyň “Baýer” toparyny 2:1 hasabynda utan bolsa, Angliýanyň “Mançester Ýunaýted”...

Ýewropa ligasynyň ¼ finalynyň duşuşyklary

Futbol janköýerleriniň arasynda uly gyzyklanma döredýän Ýewropa Ligasynyň kubogynyň ¼ finalynda duşuşjak toparlar belli boldy. Olar 1/8 final duşuşyklarynda garşydaşlaryny ýeňen “Baýer”, “Inter”, “Sewilýa”, “Wulwerhempton”,...