TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýewropa Komissiýasy

Ýewropa Bileleşigi ýene-de bir sanjymy bellige aldy

Ýewropa Komissiýasy Ýewropa Bileleşiginde ulanylmagy üçin ABŞ-nyň “ohnson & Johnson” korporasiýasynyň Belgiýadaky “Janssen” kompaniýasynyň işläp düzen sanjymyny bellige aldy. Bu baradaky karary Ýewropa derman serişdeleri...

ÝB-niň ykdysadyýetini halas ediş meýilnamasy tassyklandy

Ýewropa Bileleşigi 672,5 milliard ýewro karz serişdeleri bilen Dikeldiş we durnuklylyk gaznasyny tassyklamak işini tamamlady. Pandemiýadan soňra Ýewropanyň ykdysadyýetini gaýtadan dikeltmek üçin gaznanyň parametrleri geçen...

Ýewropa Bileleşigi ýene-de bir sanjymy bellige aldy

Ata Watan Eserleri
Ýewropa Komissiýasy britan-şwesiýa derman kärhanasy tarapyndan öndürilýän “AstraZeneca” atly koronawirus keseline garşy sanjymy,Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynda ulanylmagyny tassyklady. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň ýolbaşçysy Ursula fon der...

ÝK Liwan hökümetine 33 million ýewro bermekçi

«Ýewropa Komissiýasy Beýrut şäherindäki partlama zerarly Liwanyň hökümetine 33 million ýewrodan gowrak maddy kömek berer» diýip, Komissiýanyň prezidenti Ursula fon der Lýaýen habar berdi. Bu...

Beýik Britaniýa sanjym satyn alar

Ata Watan Eserleri
Beýik Britaniýa Fransiýanyň “Sanofi” derman korporasiýasy bilen Angliýanyň “GSK” (GlaxoSmithKline) kompaniýasy tarapyndan bilelikde taýýarlanýan koronawirus sanjymyny satyn almak barada şertnama baglaşdy. Beýik Britaniýa sanjymyň 60...

Geljegiň ulagy: wodorod ýangyçly otly

Ata Watan Eserleri
Ýewropa Bileleşigi «ýaşyl ykdysadyýete» geçmek maksatnamasynda wodorodly energetika has köp ähmiýet berýär. Ýewropa Komissiýasy 2024-nji ýyla çenli wodorod ýangyjyň önümçiligini 6 esse artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu...