TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýewropa çempionaty

«Tottenhem» Keýniň nyrhyny kesdi

«Tottenhemiň» hüjümçisi, ýakynda tamamlanan Ýewropa çempionatynda Angliýanyň milli ýygyndysy bilen finala çenli baryp ýeten Harri Keýn şu tomusdaky iň esasy transferleriň biri boljaga meňzeýär. Çünki...

Golowin ― «Ýewro-2020»-niň birinji tapgyrynda iň köp «menzil söken» futbolçy

Russiýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň ýarym goragçysy Aleksandr Golowin Belgiýa bilen geçirilen oýunda (0: 3) 12,4 kilometr aralygy geçdi. Bu Ýewropa çempionatynyň birinji tapgyryndaky iň...

UEFA Ýewropa ýaşlar çempionatyny ýatyrdy

Koronawirus çäklendirmeleri sebäpli «UEFA 2021» 19 ýaşa çenli ýaşlaryň arasynda geçirilýän Ýewropa çempionatyny ýatyrmagyň kararyna geldi. Bu barada guramanyň resmi web saýtynda aýdylýar. 19 ýaşdan...

Pogba üçin 5 ýyllyk şertnama

“Mançester Ýunaýted” topary fransuz ýarymgoragçysy Pol Pogba bilen täze bäş ýyllyk şertnama baglaşmaga taýýarlanýar. Bu barada Angliýanyň “The Sun” neşiri habar berdi. Neşiriň habaryna görä,...

Welosport boýunça Ýewropa çempionaty başlaýar

2020-nji ýylda geçiriljek “Gara ýolda welosiped sürmek boýunça Ýewropa çempionaty” şu ýylyň awgust aýynda Fransiýanyň Plue şäherinde geçiriljekdigi mälim edildi. Ýewropa Welosipedçiler Bileleşiginiň metbugat gullugy...

Hawi bilen täze ylalaşyk

“Barselona” toparynyň lybasyny ençeme ýyl geýen Hawi bilen täze ylalaşyk baglaşyldy. Hawi indiki möwsümde “Barselona” toparynda tälimçi bolmaz. Çünki Hawi Kataryň “Al Sadd” topary bilen...

Şosse boýunça Ýewropa çempionaty yza süýşirildi

Ata Watan Eserleri
Şosse boýunça geçirilen welosport ýaryşynyň Ýewropa çempionaty 2021 ýyla geçirildi. Şu ýylyň 9-13-nji sentýabry aralygynda Italiýanyň Trentino şäherinde geçirilmegi göz öňünde tutulan welosiped ýaryşy koronawirus...

Zenanlaryň futbol çempionaty yza süýşürildi

Zenanlaryň arasynda geciriljek futbol boýunça Ýewropa çempionaty koronawirus sebäpli 2022-nji ýylyň tomsuna geçirildi. Bu barada Ýewropa Futbol Assosiasiýalary Bileleşigi (UEFA) habar berdi. Aslynda bu ýaryş...

Ähli sport bäsleşikleri ýatyryldy

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň ýaşlar we sport ministri Mehmet Muharrem Kasapogly ýiti öýken sowuklama keseliniň ýaýramagy bilen baglanyşykly futbol, basketbol, woleýbol we gandbol boýunça ähli ýaryşlaryň yza süýşürilendigini ...

Aziýa yklymynyň iri futbol ýaryşy-Aziýa Kubogy

vepa
Aziýa yklymynyň iri sport ýaryşy hasaplanýan futbol boýunça Aziýa Kubogy badalga aldy. 17-nji gezek geçirilýän bu halkara ýaryş Birleşen Arap Emirliklerinde (BAE) geçirilýär. Şu ýylyň...