TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýeti

Ýewropa Birleşigi: Telekeçiler üçin eksport mümkinçilikleri

Baş Redaktor
Kiçi we orta kärhanalaryň eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanda “Ready4 Trade- Merkezi Aziýa” maksatnamasy durmuşa geçirilýär. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýeti tarapyndan habar berilmegine görä,...

Italiýa okuwa çagyrýar: Resminamalar kabul edilýär

Baş Redaktor
Italiýanyň uniwersitetlerine 2021-2022-nji okuw ýyly üçin okuwa kabul etmek başlandy. Bu barada Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýeti Instagram hasabynda habar berilýär. Habarda bellenişine görä, Kabul etmegiň...